DUALITY REAL s. r. o.

Informácia o DUALITY REAL s. r. o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Obchod
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Helpdesk
Sledujte, uprednostňujte a riešte vstupenky zákazníkov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo