Oznam

Dobrý deň, radi by sme Vás informovali o dôležitých bodoch, ktoré sú aktuálne pre náš projekt a Vás ako majiteľov nehnuteľností:

1. Na základe množiacich sa znečistení a znehodnotení ciest a zelených pásov, Vás ako oprávnených z vecného bremena, chceme požiadať o spoluprácu.Jedná sa hlavne o znečistenie psími exkrementami, odpad, znečistenie zelených pásov a iné.

V prípade náhodného zistenia znečistenia/ znehodnotenia cesty a zelených pásov nahlásiť spolu s identifikáciou presného miesta(adresa, parcelné číslo) a fotodokumentáciou zaslaním na mail: info@novyhviezdoslavov.sk


2. Zároveň Vás chceme informovať, že bola schválená dopravná situácia v rámci celej oblasti Hviezdoslavov- Záhrady a budú osadené dopravné značky informujúce o zmenách. Aktuálne však platí všeobecný zákaz parkovania mimo vyhradených parkovacích miest, zákaz parkovania na chodníkoch a cestách a dodržiavanie rýchlosti v obytnej zóne. Preto Vás chceme požiadať o dodržiavanie dopravných predpisov.


Ďakujeme Nový Hviezdoslavov

Oznam